Máy ảnh không có lỗi, lỗi ở người không biết tạo dáng đúng điệu

Tạo dáng thế nào để không bị sến, bị cũ và không bị nhỉ các nàng??? 1.” Ngón tay chỉ thiên” và cười khá cute 2. Chân…