Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã qua đời

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện K Trung ương, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã mất vào lúc hơn 14h chiều nay…