Mẹ vợ cấm ăn, vợ cấm ngủ, xỉa xói ‘không biết nhục’, Kiệt cuối cùng cũng vùng lên: “Đủ rồi!”

Kiệt tiếp tục chuỗi ngày bị vợ hành hạ tinh thần, anh phải gồng lên để sống. Những biến cố, mâu thuẫn trong bộ phim Gạo nếp gạo…