Người có nhóm máu O sẽ nhiều bệnh hơn các nhóm máu khác

So với các nhóm máu khác, nhóm máu O có phần đặc biệt. Những người nhóm máu O được nhận xét là có năng lực, tài hoa…