Hàng nghìn người thoát khỏi cận thị, viễn thị nhờ kỹ thuật độc đáo này

Hàng ngàn người đã sáng mắt nhờ kỹ thuật độc đáo này – Vì nhiều lý do, đôi mắt của chúng ta ngày càng kém tinh anh,…