Tiếc 2 ngàn mua mớ rau cho vợ, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt

– Sáng nay em mệt, anh đi chợ giúp em với nhá. – Mệt gì mà mệt, cả ngày ở nhà có mỗi việc trông con mà…