Khẩu nghiệp là có thật: Đàn bà tuyệt đối không được nói 8 câu này kẻo mang họa vào thân, 3 đời gánh tội không hết

Khẩu nghiệp là có thật, với đàn bà có những điều tuyệt đối không được nói kẻo mang họa đến cho chính mình và đời con cháu….