Mẹo phân biệt mận Việt Nam và mận Trung Quốc dễ dàng

Vào khoảng trung tuần tháng 5 hằng năm Sapa lại vào mùa đặc sản mận, đào trên các sườn núi. Tuy nhiên, thị trường mận vẫn bị…