Gái mại dâm Trung Quốc không dám sử dụng bao cao su vì đâu?

Ngày càng nhiều công nhân tình dục tại Trung Quốc không muốn sử dụng bao cao su khi hành nghề. Nguyên nhân đằng sau thực tế này…