thai-nhi-tuan-21-bb-baaad5RGPK

Thai nhi có thể nhận ra giọng mẹ từ tuần tuổi thứ 21

Ở tuần tuổi thứ 21, thai nhi đã có thể nhận ra giọng nói của bố mẹ. Do vậy đây là thời điểm tốt để bạn nói…