So sánh mức lương tối thiểu của các quốc gia trên thế giới, nhìn lương ở Việt Nam mà thấy thương

Dưới đây là mức lương tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới, có những quốc gia tưởng chừng kinh tế cực mạnh nhưng mức…