Giáo viên trẻ phải vay nợ, xin tiền bố mẹ để sống vì lương thấp

Ngày còn đi học, các cô giáo mầm mon cứ nghĩ công việc này chỉ cần tình yêu thương với trẻ là đủ. Ở độ tuổi mới…