Tài xế container bẻ lái cứu phụ nữ ngã giữa đường: ‘Đó là lương tâm cầm lái’

Tài xế container bẻ lái tông dải phân cách để né người phụ nữ ngã xe xuống đường chia sẻ: ‘Đây là đạo đức, lương tâm của…

Nhìn lại bản thân, tìm kiếm lương tri …

Trong xã hội hiện đại coi nặng bạc tiền, lương tâm con người đã biến thành “chẳng đáng 1 xu”. Lòng người không ngay chính, thói đời…