Ngoài Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng từng đóng 16 vai khác trong Tây Du Ký

Trong phiên bản Tây Du Ký năm 1986, Lục Tiểu Linh Đồng từng hóa thân thành 16 nhân vật khác nhau, kể cả Tôn Ngộ Không. Kinh…