Giám đốc FIFA lên tiếng sau vụ “Nhật Bản đi bộ 10 phút vì chơi fair-play”

FIFA cho biết sẽ xem xét lại toàn diện luật fair-play, mới lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2018, sau sự cố ’10 phút…