Từ ngày 28/12, Chồng chửi mắng vợ sẽ bị phạt 1 triệu đồng

Từ ngày (28/12), nếu chồng có hành vi lăng mạ, chì chiết vợ sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng. Từ ngày (28/12), nhiều quy định xử…