Lựa chọn đau xé tim gan của người mẹ trẻ có hai con đều chung số phận mù lòa

Chào đời chưa được bao lâu thì hai anh em Đức và An đều phải gánh chịu bất hạnh khi cùng mắc phải căn bệnh bong võng…