Sẽ tiếp tục dạy sách giáo khoa lớp 1 ‘Công nghệ giáo dục’ tại Hà Nội và gần 50 tỉnh thành khác!

Trong năm học mới sẽ có gần 50 tỉnh, thành phố tiếp tục thí điểm tài liệu tiếng Việt lớp 1. Các chữ “ca”, “quy”, “cờ” đều…