Chết cười với 1001 câu trả lời bá đạo nhất của học sinh làm giáo viên ngã ngửa

Chùm ảnh về những câu trả lời “để đời” của hội học sinh dưới đây sẽ khiến bạn phục sát đất vì sức sáng tạo không biên…