Sau giải nghệ, các ‘thánh nữ’ Nhật Bản giờ đang làm gì?

Mặc dù đã thôi đóng phim, một số cô gái vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, còn một số lại chọn con đường lấy…