Phát minh thiết bị giúp quan sát linh hồn rời khỏi thể xác

Từ xa xưa con người vẫn có quan niệm: Khi lúc con người chết đi là lúc linh hồn rời khỏi thế xác. Thế nhưng vẫn chưa…