Lễ truy điệu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, xe tang đưa linh cữu qua nhiều tuyến phố

Sau lễ truy điệu, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) thực…