Trẻ liệt cơ mô cái, teo tay vì sử dụng smartphone, Ipad quá nhiều

Do sai tư thế của tay, trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng thường xuyên dễ dẫn tới nguy cơ viêm bao gân gập, viêm gân…