Điện Lực Hà Nội Sửa Chữa, Nâng Cấp Lưới Điện – Lịch Cắt Điện Ngày 14/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 14/05/2016 một…