8 chữ người xưa dạy, bạn phải ghi nhớ trong lòng

Thân người là khó được, vì vậy sống trên đời nhất định phải có tu dưỡng đừng buông lỏng bản thân giống như “nước chảy bèo trôi”,…