safe_image (3)

Chuẩn mâm cúng thôi nôi để cục cưng nhà bạn có tương lai tốt đẹp, cuộc đời viên mãn

Nghi lễ cúng thôi nôi nhằm mục đích thông cáo với tổ tiên và các vị thần là trẻ đã 1 tuổi, đồng thời cầu may mắn,…