Con gái lấy chồng muộn đến mấy cũng không sợ, chỉ sợ lấy nhầm người!

Việc lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất chính là: tìm được đúng người! Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn…