Đừng bao giờ nói “không có tiền” khi con vòi vĩnh, học ngay cách trả lời của phụ huynh thông thái này

Không giống như những bậc làm cha mẹ ở các quốc gia khác, phụ huynh Do Thái thường dạy con cách tiêu tiền ngay khi còn rất…

Khi không có tiền, đến người thân còn coi thường bạn huống chi người ngoài

Không có tiền, người đầu tiên khinh bạn chính là người thân của bạn! Lời nhận xét vô cùng thực tế. Người xưa có câu :.người nghèo…