Đây là 10 nhãn hiệu không bao giờ lãng quên trong lòng người Việt Nam

Những năm 90 của thế kỷ trước, trong bất cứ gia đình người Việt nào cũng có một hộp Cao Sao Vàng. Hiện nay, sản phẩm này…