TS Nguyễn Mạnh Hùng: “Khẩu nghiệp ở Việt Nam đang rất nặng!”

MXH ở Việt Nam đang phá hỏng tâm tính lành thiện của con người, đặc biệt là giới trẻ. Khẩu nghiệp của chúng ta ngày càng nặng thêm…

Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai: Câu chuyện ly kỳ được kể lại

Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn, luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai… Câu chuyện dưới…

Khẩu nghiệp là có thật: Đàn bà tuyệt đối không được nói 8 câu này kẻo mang họa vào thân, 3 đời gánh tội không hết

Khẩu nghiệp là có thật, với đàn bà có những điều tuyệt đối không được nói kẻo mang họa đến cho chính mình và đời con cháu….

10 điều tuyệt đối không nên nói nếu không muốn MẤT HẾT PHÚC ĐỨC, chịu khẩu nghiệp cả đời

Trong cuộc đời có những điều tuyệt đối bạn không nên nói ra để không bao giờ phải ân hận hay hối tiếc theo lời Phật dạy….

Muốn “tu khẩu” để nhận phúc báo, phải tuyệt đối KHÔNG nói 10 điều này

10 điều tuyệt đối không được nói nếu không muốn khẩu nghiệp đeo bám suốt đời Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, tuyệt đối không…

Họa phúc tại miệng, 4 khẩu nghiệp gánh cả đời không hết

Phật dạy về cuộc sống có 4 loại người nói năng sai trái: một là vọng ngôn, hai là ba phải, ba là thiển ngữ, bốn là…

Lời Phật dạy

Cái miệng sinh ra không dành để nói 13 điều này, ngậm lại là phước

Không phải tự nhiên mà có câu: Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Những điều sau chắc chắn ai cũng từng mắc phải, cần sửa…