Nhân sinh: Người tính không bằng TRỜI TÍNH, kẻ tính toán quá lại dễ rước họa vào thân

Bớt một chút tính toán, phiền não sẽ nhẹ đi, sống thiện tâm hơn một chút, phúc đức sẽ dày hơn! Các chuyên gia nghiên cứu cho…