30 tuổi, tôi có nhà ba tỷ và lương 50 triệu như thế nào

Dù không phải là quá lớn lao, nhưng tôi nghĩ là vừa đủ trong thời điểm hiện tại cho một người độc thân từ hai bàn tay…