Dân Trung Quốc tẩy chay KFC sau phán quyết

Thương hiệu gà rán đình đám của Mỹ trở thành mục tiêu của một chiến dịch tẩy chay tại Trung Quốc sau khi tòa quốc tế bác…

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan: Con dao đã “cắt” vào tay Trung Quốc

Dùng chủ nghĩa dân tộc để củng cố chính sách bá quyền biển Đông, Trung Quốc lúc này lại phải giáo dục về “lòng yêu nước”, khi…