hoa-cam-cung

Trên bàn thờ cấm kỵ cúng loại hoa nào, bạn nhất định phải biết?

Hoa tươi là món đồ không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt. Nhưng loại hoa nào nên và không nên dâng cúng trên bàn thờ…