Ai chỉ dùng loại hoa này để trang trí mà không ăn thì đúng là phí phạm của trời

Hoa bình thường chỉ dùng để trang trí, để ngửi, để ngắm nhưng mấy ai nghĩ để ăn đúng không nào… Hôm nay mình sẽ chia sẻ…

hoa-cam-cung

Trên bàn thờ cấm kỵ cúng loại hoa nào, bạn nhất định phải biết?

Hoa tươi là món đồ không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt. Nhưng loại hoa nào nên và không nên dâng cúng trên bàn thờ…