Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì để “hắt nước” lên người Hari Won, thề không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới

Sau ít ngày tổ chức sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng mới hay biết những sự cố trong ngày vui của mình. Tối 2/10, Đàm Vĩnh Hưng đã…