“Con nhà người ta”: Ngày ngủ 4 tiếng, tốt nghiệp Thủ khoa, Giám đốc 3 Trung tâm tiếng Hàn, mua nhà 4 tỷ ở tuổi 24

Anh luôn giữ quan niệm: “Để luôn giữ được thái độ cầu tiến, anh nghĩ điều quan trọng nhất chính là đừng bỏ quên quá khứ. Hãy…