Người Nhật bày cách chỉ “nằm một chỗ” mà cũng bóp được bụng to

Gần như không phải di chuyển, tận dụng một cuốn sách hay tạp chí dày, hai động tác này là bí kíp giúp con gái Nhật giảm…