Học sinh An Giang giải toán hàng ngày để lấy mật khẩu Wi-Fi ở trường

Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Thới (An Giang) chính là người ra đề bài. Học sinh muốn vào Wi-Fi mỗi ngày phải tìm ra đúng đáp án….