Xông mặt ngải cứu và muối, sau 3 tuần giã từ mụn và đẹp hơn rất nhiều

Cách đây chỉ đúng 3 tuần, em mới thêm vào quá trình làm đẹp của mình quy trình chăm sóc da mụn chỉ bằng xông hơi mặt…