Gắp thức ăn bắt đảo đầu đũa, bát phải tráng nước sôi, lấy phải mẫu chồng này khổ cả đời

Vừa gia trưởng vừa siêu kĩ tính, Toàn (Khi đàn ông góa vợ bật khóc) khiến gia đình bạn gái ‘dở khóc dở cười’ với những nguyên…