Trong cuộc sống này, đôi lúc mình phải ‘giả ngu’ cho đời đỡ mệt mỏi…

Không phải ai cũng có thể giả ngu để cuộc sống của mình đỡ mệt mỏi được, người giả ngu ắt hẳn là người thông minh. Được…