Giả khổ mượn tiền 9 người bạn thân, 7 người từ chối, 2 người còn lại nói rằng

Người ta vẫn thường nói: “Gian nan mới hiểu lòng người”. Cuộc sống này, nếu như có được một người sẵn sàng đưa tay ra với bạn…