Gia đình nổi tiếng: Công chúa hoàng tử còn đứng xó, cớ sao bố mẹ Việt chiều hư con

Ngỡ tưởng cuộc sống hoàng gia là môi trường nuông chiều các hoàng tử công chúa. Thế nhưng với công nương Kate cô lại không ngần ngại…