Sao Việt cứu cả sự nghiệp bằng một bản hit: Người 7 tỷ đồng tiền nhạc chờ, người sắm nhà sang

Giá cát-xê bỗng chốc tăng lên 1.000 lần, “tậu” được xe 1,2 tỷ hay chỉ sau một bài hit sự nghiệp lên “như diều gặp gió”, đắt…