ngichipad

Cảnh báo: Cho con nghịch điện thoại, máy tính bảng không khác nào giết con

Việc cho con mình chơi và nghịch điện thoại, iPhone, iPad không khác gì đang hại chết con. Mọi người cần cần chú ý gấp. Viện Nghiên…