Ở đời: Làm người toan tính quá chỉ có diệt thân, vô tư lại dể gặp may mắn

Ba Câu Chuyện Rất Ngắn, Tư Duy Rất Ngược, Nhưng Lại Hàm Chứa Ý Nghĩa Nhân Sinh Vô Cùng Sâu Sắc… Hai người rớt xuống nước Có…