Kinh hoàng phát hiện gạo giả được làm bằng giấy

Gạo giả làm từ các mẩu giấy nhỏ cuộn lại đã được tìm thấy vào đầu tháng 9 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một người phụ…