Pew Pew và quả lừa ngoạn mục với màn cưa đổ tán gái xinh World Cup

Thánh Leesin cầm đầu đường dây trẻ trâu Việt với những câu chửi đi vào lòng người ngày nào, giờ nói câu nào đi vào lòng người…