Tại sao đàn ông có vợ đẹp, con ngoan vẫn thèm “gái lạ”?

“Đàn ông mạnh mẽ và thích quan hệ tình d.ục (QHTD) hơn phụ nữ. Họ sẵn sàng bước vào một căn hộ xa lạ của một phụ…